Aktualności

Zastosowanie alteplazy u pacjentów z powtórnym udarem i cukrzycą

21 Marca 2012

Powtórne wystąpienie udaru niedokrwiennego u pacjenta obciążonego cukrzycą jest przeciwwskazaniem do zastosowania dożylnego leczenia trombolitycznego. Fuentes i wsp. [1] przeprowadzili badanie mające na celu weryfikację tego zastrzeżenia.

więcejZastosowanie alteplazy u pacjentów z powtórnym udarem i cukrzycą


Długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność lakozamidu w leczeniu padaczki z napadami częściowymi

20 Marca 2012

Grupa amerykańskich badaczy opublikowała wyniki z trwającej do 5 lat obserwacji pacjentów z lekooporną padaczką napadów częściowych leczonych z zastosowaniem lakozamidu, jako leku dodanego. W badaniu uczestniczyło 308 chorych. Średnia dawka lakozamidu wynosiła 500 mg/dobę. Mediana redukcji częstości napadów w obserwowanej grupie wynosiła 53,4–62,5%. Odsetek pacjentów, u których stwierdzono redukcję liczby napadów przynajmniej o 50%, wynosił 52,8–62,5% — wartość ta była tym większa, im dłużej pacjenci byli leczeni lakozamidem.

więcejDługoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność lakozamidu w leczeniu padaczki z napadami częściowymi


Zaburzenia poznawcze we wczesnym stadium choroby Parkinsona — rola leczenia dopaminergicznego

19 Marca 2012

Miah i wsp. [1] przebadali profil zaburzeń poznawczych u pacjentów we wczesnej fazie choroby Parkinsona. Do badania włączono nowo zdiagnozowanych pacjentów, którzy nie rozpoczęli jeszcze terapii, leczonych chorych w łagodnym lub umiarkowanym stadium choroby Parkinsona oraz osoby zdrowe. Chorzy poddani leczeniu otrzymywali preparaty L-Dopy, agonistów receptora dopaminowego, selegilinę lub amantadynę.

więcejZaburzenia poznawcze we wczesnym stadium choroby Parkinsona — rola leczenia dopaminergicznego


Odległe rokowanie u pacjentów z przemijającą niepamięcią globalną

19 Marca 2012

Przemijająca niepamięć globalna (TGA, transient global amnesia) pozostaje zagadkowym zjawiskiem. Mechanizm powstawania objawów, polegających na nagłej i przemijającej utracie zdolności zapamiętywania aktualnych zdarzeń, wiązany jest z patologią charakterystyczną dla ataków migreny, napadów padaczkowych bądź ogniskowego niedokrwienia mózgu. Ryzyko drugiego nawrotu TGA wynosi 10%, natomiast kolejnych — 2–3%.

więcejOdległe rokowanie u pacjentów z przemijającą niepamięcią globalną


Mutacje genu glukocerebrozydazy zwiększają ryzyko otępienia w chorobie Parkinsona

19 Marca 2012

Demencja jest jednym z głównych pozaruchowych objawów choroby Parkinsona (PD, Parkinson's disease). Występuje u około 30% pacjentów. Mutacje genu β-glukocerebrozydazy (GBA) należą do genetycznych czynników ryzyka zachorowania na PD. Grupa hiszpańskich badaczy postanowiła przeanalizować relacje pomiędzy mutacjami genu GBA a przebiegiem choroby.

więcejMutacje genu glukocerebrozydazy zwiększają ryzyko otępienia w chorobie Parkinsona


Apiksaban — nowa możliwość profilaktyki wtórnej udaru u pacjentów z migotaniem przedsionków

19 Marca 2012

W badaniu AVERROES wykazano, że apiksaban, nowy inhibitor czynnika Xa układu krzepnięcia, redukuje ryzyko udaru mózgu lub układowej zatorowości u pacjentów, którzy nie mogą przyjmować antagonistów witaminy K.

więcejApiksaban — nowa możliwość profilaktyki wtórnej udaru u pacjentów z migotaniem przedsionków


V Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych PTN

25 Stycznia 2012

Zapraszamy na V Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych PTN.

więcejV Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych PTN


Program Doskonalenia Zawodowego PTN

3 Listopada 2011

Informacja o formie kształcenia (zdarzenia edukacyjnego) objętego programem doskonalenia zawodowego Towarzystwa/Kolegium specjalistów.

więcejProgram Doskonalenia Zawodowego PTN


Włączanie leczenia dodanego w terapii padaczki lekoopornej zmniejsza ryzyko SUDEP.

27 Października 2011

Ryvlin i wsp. przeanalizowali dane dotyczące występowania SUDEP (ang. Sudden Unexpected Death In Epilepsy, nagła i niewyjaśniona śmierć w przebiegu padaczki) pochodzące z 112 badań klinicznych poświęconych leczeniu dodanemu u pacjentów z padaczką lekooporną.

więcejWłączanie leczenia dodanego w terapii padaczki lekoopornej zmniejsza ryzyko SUDEP.


Wartość predykcyjna genotypu APOE dla progresji łagodnych zaburzeń poznawczych

27 Października 2011

Elias – Sonnenschein i wsp. przeanalizowali dane dotyczące wartości predykcyjnej oznaczania allelu APOE – ε4 dla progresji łagodnych zaburzeń poznawczych do otępienia typu alzheimerowskiego.

więcejWartość predykcyjna genotypu APOE dla progresji łagodnych zaburzeń poznawczych

Ważne: strona ptneuro.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/