• » PTN
  • » O PTN
  • » Aktualności
  • » Oświadczenie ZG PTN w spr. procedury leczenia ostrego udaru mózgu za pomocą trombektomii mech.

Oświadczenie ZG PTN w spr. procedury leczenia ostrego udaru mózgu za pomocą trombektomii mech.

1 Października 2018

Oświadczenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w sprawie wprowadzenia procedury leczenia ostrego udaru mózgu za pomocą trombektomii mechanicznej

W dniu 28.09.2018 w Warszawie obradował Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jednym z tematów była sytuacja tzw. programu pilotażowego leczenia ostrego udaru mózgu za pomocą mechanicznej trombektomii, ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia. ZG PTN stoi na stanowisku, że wprowadzenie tej niezwykle skutecznej metody leczenia do powszechnego stosowania w Polsce powinno nastąpić jak najszybciej oraz w sposób zapewniający wszystkim chorym w Polsce równy dostęp do leczenia.

Program pilotażowy zakłada uruchomienie możliwości leczenia tylko w niektórych ośrodkach (7) w Polsce z niejasnym planem włączania kolejnych w nieokreślonej przyszłości. Nie widzimy żadnego powodu takiego działania, bowiem w tej chwili co najmniej 20 ośrodków w Polsce ma wystarczające doświadczenie oraz wyraża gotowość poświadczoną zebranymi podpisami neurologów, neuroradiologów i dyrektorów szpitali do wprowadzenia tej procedury.

Leczenie mechaniczną trombektomią dotyczy wyselekcjonowanej na podstawie znanych kryteriów i stosunkowo wąskiej (obecnie około 1% chorych z udarem mózgu) grupy chorych. Daje to w Polsce liczbę około 1000 chorych leczonych w ciągu jednego roku, co pokazuje również, że koszt tej procedury w skali kraju nie będzie wysoki, szczególnie po odjęciu kosztów związanych z powikłaniami nieleczonego udaru. Metoda leczenia za pomocą mechanicznej trombektomii z uwagi na wysoką skuteczność stanowi przełom w leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu, ale nie jest procedurą „masową”, a powierzenie koordynacji doświadczonym ośrodkom udarowym z neurologiem, jako osią tego systemu, ograniczy nieprawidłowe kwalifikacje do terapii.

Jeszcze raz apelujemy do Ministra Zdrowia o stworzenie polskim pacjentom równych szans dostępu do leczenia i zrezygnowanie z pilotażu oraz wprowadzenie jednoczasowe tej procedury w wyszkolonych i dostatecznie licznych, aby objąć całą Polskę ośrodkach udarowych.

W imieniu ZG PTN

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek

Prezes ZG PTN

Warszawa dnia 28.09.2018

Ważne: strona ptneuro.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/