Sprawozdanie stypendystów ZG PTN z Kongresu EAN w Lizbonie

28 Sierpnia 2018
Zachęcamy do składania podań o stypendia naukowe i szkoleniowe dla młodych neurologów (regulamin na stronie www.ptneuro.pl). Poniżej zamieszczamy sprawozdanie naszych stypendystów z wyjazdu na kongres European Academy of Neurology do Lizbony, który odbył się w czerwcu 2018 roku.

Dzięki stypendium Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz firmy Roche mieliśmy możliwość uczestniczenia w Kongresie European Academy of Neurology w Lizbonie, który był doskonałą okazją, by zapoznać się z najnowszymi doniesieniami naukowymi i zagadnieniami współczesnej neurologii.

Tegorocznym głównym tematem Kongresu były zagadnienia dotyczące chorób neurogenetycznych, ich diagnostyki, możliwości leczenia, terapii spersonalizowanej oraz przystępowania kolejnych szpitali to sieci ośrodków leczenia chorób sierocych.

Podczas czterech dni Kongresu mieliśmy okazję wziąć udział w licznych warsztatach i sesjach edukacyjnych dotyczących między innymi wykorzystania badań obrazowych w procesie decyzyjnym w ostrej fazie udaru mózgu oraz badania pacjenta z zaburzeniami równowagi.

Interesująca była również sesja na temat przyłóżkowego badania neurologicznego prowadzona przez prof. Klausa Viktora Toykę – współautora podręcznika badania neurologicznego wydanego przez European Academy of Neurology.

Kongres w Lizbonie stanowił też niepowtarzalną szansę na przedstawienie swoich prac naukowych w sesjach plakatowych, nawiązanie kontaktów z naukowcami z całej Europy oraz z osobami działającymi w Resident and Research Fellow Sectionsekcji skupiającej młodych neurologów z całego świata.

Wydarzenia towarzyszące kongresowi EAN – wizyta w Hospital de Santa Maria, zwiedzanie Museu Nacional de Arte Antigua z bankietem oraz koncert muzyki fado podczas ceremonii otwarcia stanowiły miłe urozmaicenie przesyconej poważną nauką atmosfery.

Dzięki stypendium Polskiego Towarzystwa Neurologicznego mieliśmy również okazję do dyskusji i wymiany doświadczeń z najlepszymi neurologami z Polski i przedstawicielami firmy Roche na temat najnowszych trendów i możliwości diagnostyki chorób neurogenetycznych oraz terapii chorób neurologicznych w Polsce.

dr n. med. Lidia Kotuła, Lublin
lek. Paweł Kram, Poznań

Ważne: strona ptneuro.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/