• » PTN
  • » O PTN
  • » Aktualności
  • » Sprawozdanie z XXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Sprawozdanie z XXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

27 Listopada 2017

W dniach 11–14 października 2017 roku odbył się w Gdańsku po raz 23 zjazd PTN, na którym zarejestrowaliśmy blisko 2000 uczestników. W jego trakcie odbyło się 15 warsztatów, 12 miniwarsztatów podczas przerw (w całości poświęconych leczeniu toksyną botulinową), wygłoszono w sumie aż 131 wykładów w sesjach plenarnych i równoległych, odbyło się 19 spotkań z ekspertami, które pomimo godzin porannych cieszyły się dużą frekwencją. Również podczas sesji naukowych prezentacji prac własnych w godzinach popołudniowych sale były pełne (łącznie 48 prezentacji ustnych). Na zjazd nadesłano ponad 300 prac, co niezwykle cieszy. Mam nadzieję, że w latach kolejnych ich liczba i poziom wciąż będą rosły.

Na zjeździe gościliśmy 17 wykładowców z całego świata, wielu z nich to polscy naukowcy pracujący w znakomitych ośrodkach zagranicznych, co stanowiło okazję do nawiązania współpracy i ciekawych rozmów kuluarowych. Gościliśmy wykładowców z Australii, Niemiec, USA, Turcji, Szwajcarii, Izraela, Chorwacji, Szwecji oraz Hiszpanii. Gościem specjalnym był Prezydent Europejskiej Akademii Neurologii (EAN) prof. Günther Deuschl.

Nowością zjazdu był Neuro Hyde Park — otwarta przestrzeń, w której odbywały się wydarzenia dedykowane „luźniejszym” tematom, np. spotkanie z prof. Zbigniewem Wszołkiem z Mayo Clinic w USA poświęcone temu jak napisać poprawnie i opublikować artykuł naukowy; quiz pt. „Neurologia w literaturze, filmie i sztuce”, podczas którego można było wygrać atrakcyjne nagrody i przekonać się, jak nasza specjalność bywa inspirująca dla artystów. Nowością zjazdu była także sesja historyczna, poświęcona odkryciom w dystoniach, postaci Józefa Babińskiego i jego odruchu oraz kontrowersyjnej postaci noblisty Egasa Moniza. Dużą frekwencją cieszyły się również sesje humanistyczne „Neurologia i sztuka”, tradycyjnie zamykająca zjazd, a także wykłady w sesji otwierającej, jak fascynująca prezentacja prof. Janusza Limona poświęcona genetyce w sztuce.

Zjazd PTN to także wybory nowych władz. Zebranie przygotował prowadził niezwykle sprawnie niezawodny prof. Andrzej Potemkowski, za co bardzo dziękuję. Nowym Prezesem Elektem został prof. Konrad Rejdak z Kliniki Neurologii UM w Lublinie, któremu gratulujemy. Ze składem nowego Zarządu Głównego można zapoznać się, wchodząc na stronę www.ptneuro.pl. Na miejsce kolejnego zjazdu PTN wybrano Lublin.

Podsumowano także konkurs na Redaktora Naczelnego czasopisma „Polish Journal of Neurology and Neurosurgery” — wybrano dwóch redaktorów naczelnych: prof. Zbigniewa Wszołka z USA i prof. Jarosława Sławka z Gdańska. Składam ogromne podziękowanie wieloletniemu Redaktorowi Naczelnemu tego pisma, prof. Andrzejowi Szczudlikowi, za wprowadzenie tego tytułu — czasopisma indeksowanego, obecnego w najważniejszych bazach — na arenę międzynarodową. Obecnie pismo posiada Impact Factor blisko 0,9. Nie ma drugiego takiego w Europie Środkowo-Wschodniej. Mam nadzieję, że rozwinie się ono jeszcze bardziej w kolejnych latach.

Cały materiał zjazdowy został zarejestrowany w formie nagrań wideo lub audio ze slajdami i będzie prezentowany na stronie edukacyjnej PTN www.neuroedu.pl — zachęcam do odwiedzania tej dynamicznie zmieniającej się strony. Wszystkie nadesłane i zaakceptowane prace zostały opublikowane w suplemencie „Polskiego Przeglądu Neurologicznego” t. 13, supl. A (2017).

Bardzo dziękuję uczestnikom zjazdu za tak aktywny i entuzjastyczny udział oraz wszystkim wykładowcom — wysoki poziom ich wykładów doceniło wielu uczestników przysyłających do mnie podziękowania i gratulacje już po zjeździe. Dziękuję także licznym sponsorom (ponad 50 firm!), bez których trudno byłoby osiągnąć tak wysoki poziom edukacyjny i naukowy oraz należyte warunki do przeprowadzenia zjazdu. Dziękuję firmie Via Medica za znakomitą organizację.

prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Ważne: strona ptneuro.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/