Wspomnienie o Profesor Barbarze Stroińskiej-Kuś

4 Listopada 2019

Prof. dr hab. n. med. Barbara Stroińska-Kuś (1926–2019), Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, urodziła się 13.11.1926 r. w Warszawie. Świadectwo dojrzałości otrzymała w 1947 r. w liceum im. Stefana Żeromskiego w Warszawie. W latach 1948-1953 odbyła studia w Akademii Medycznej w Warszawie. Po uzyskaniu dyplomu lekarza rozpoczęła pracę w Klinice Neurologicznej Akademii Medycznej gdzie uzyskała I (1956 r.) i II (1958 r.) stopień specjalizacji. Poza pracą usługową i dydaktyczną prowadziła badania naukowe, specjalizowała się też w neuroradiologii. Przez 14 lat była kierownikiem pracowni neuroradiologicznej. W roku 1963 obroniła prace doktorską pt. "Obraz radiologiczny zmian kostnych w postępującej dystrofii mięśniowej". Swoją wiedzę poszerzała na stażach w klinikach w Berlinie, Pradze, Umea. W 1972 r. na podstawie dorobku i pracy pt. "Korelacja obrazu arteriograficznego tętnicy mózgowej przedniej ze stanem klinicznym w guzach mózgu" uzyskała stopień habilitowanego. W roku 1980 jako docent etatowy objęła stanowisko ordynatora oddziału w nowo powstałym Szpitalu Bródnowskim, gdzie prowadzono działalność leczniczą, naukową i dydaktyczną dla studentów Akademii Medycznej. Funkcję tę pełniła do roku 2000. Tytuł profesora nauk medycznych nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej otrzymała w roku 1991. Była promotorem i recenzentem licznych prac doktorskich i habilitacyjnych oraz kierownikiem specjalizacji wielu lekarzy.

Dorobek naukowy prof. Barbary Stroińskiej-Kuś to prace publikowane w czasopismach krajowych i zagranicznych, współautorstwo podręczników neurologicznych i rozdziałów dotyczących neurologii w książkach dla innych specjalistów.. Brała czynny udział w zjazdach krajowych i zagranicznych. Była członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (PTN), Światowej Federacji Neurologicznej, Sekcji Chorób Naczyniowych PTN oraz współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu. W latach 1981-1986 była przewodniczącą Warszawskiego Oddziału PTN, a w latach 1984-1986 skarbnikiem Zarządu Głównego PTN. W latach 1976-1991 pełniła funkcję Konsultanta Wojewódzkiego ds. Neurologii w woj. płockim. W latach 1991-1998 pełniła funkcję Krajowego Konsultanta ds. Neurologii. W tym czasie współtworzyła powstały w 1997r. Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu a następnie od 2003 r. brała nadal czynny udział w pracach programu POLKARD (Profilaktyka i Leczenie Chorób Sercowo Naczyniowych) - Neurologia. Działalność ta przyczyniła się do znaczącej poprawy standardu leczenia, profilaktyki wtórnej i rehabilitacji chorych z udarem mózgu w Polsce.

Dowodami uznania wieloletniej działalności pani prof. Barbary Stroińskiej-Kuś były nadane jej odznaczenia resortowe i państwowe. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2005r. została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz ochrony zdrowia.

Pani Profesor Barbara Stroińska-Kuś ogromną pasję do zawodu łączyła z miłością do muzyki, teatru i literatury.

30 września 2019 r. z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Profesor.

Dr med. Danuta Filipczak,

Prof. dr hab. Anna Członkowska

Ważne: strona ptneuro.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/