Aktualności

Mayo Clinic Faculty

23 Kwietnia 2012

The course will provide participants with exposure to all major neurodegenerative and cerebrovascular disorders topics through video presentations, didactic lectures, and case discussions with faculty specializing in the diagnosis, care and management of these disorders in adults. New diagnostic and therapeutic strategies for vascular disorders (current endovascular treatment options in neurology, treatment of acute ischemic stroke, post-stroke spasticity) as well as movement disorders (stereotactic treatment) and dementia will also be discussed. For the first time, unique lectures on neuropathology in atypical parkinsonisms, PD, AD and FTD will be provided. Participants will be equipped to institute new strategies immediately in their own practices.

więcejMayo Clinic Faculty


II Konferencja Post AAN — 19.05.2012, Warszawa

23 Marca 2012

19.05.2012 r. w Warszawie odbędzie się kolejna Konferencja PostAAN. W czasie tego spotkania zaprezentowane będą najnowsze informacje i doniesienia, jakie były przedstawiane podczas tegorocznej Konferencji Amerykańskiej Akademii Neurologii.

więcejII Konferencja Post AAN — 19.05.2012, Warszawa


V Zjazd Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy

22 Marca 2012

W dniach 1–2.06. 2012 r. w Łodzi odbędzie się V Zjazd Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy. Tematami przewodnimi Zjazdu będą: aktualne wytyczne leczenia migreny i innych samoistnych bólów głowy, chronifikacja migreny, bóle głowy a nadużywanie leków przeciwbólowych.

więcejV Zjazd Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy


Zastosowanie alteplazy u pacjentów z powtórnym udarem i cukrzycą

21 Marca 2012

Powtórne wystąpienie udaru niedokrwiennego u pacjenta obciążonego cukrzycą jest przeciwwskazaniem do zastosowania dożylnego leczenia trombolitycznego. Fuentes i wsp. [1] przeprowadzili badanie mające na celu weryfikację tego zastrzeżenia.

więcejZastosowanie alteplazy u pacjentów z powtórnym udarem i cukrzycą


Długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność lakozamidu w leczeniu padaczki z napadami częściowymi

20 Marca 2012

Grupa amerykańskich badaczy opublikowała wyniki z trwającej do 5 lat obserwacji pacjentów z lekooporną padaczką napadów częściowych leczonych z zastosowaniem lakozamidu, jako leku dodanego. W badaniu uczestniczyło 308 chorych. Średnia dawka lakozamidu wynosiła 500 mg/dobę. Mediana redukcji częstości napadów w obserwowanej grupie wynosiła 53,4–62,5%. Odsetek pacjentów, u których stwierdzono redukcję liczby napadów przynajmniej o 50%, wynosił 52,8–62,5% — wartość ta była tym większa, im dłużej pacjenci byli leczeni lakozamidem.

więcejDługoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność lakozamidu w leczeniu padaczki z napadami częściowymi


Zaburzenia poznawcze we wczesnym stadium choroby Parkinsona — rola leczenia dopaminergicznego

19 Marca 2012

Miah i wsp. [1] przebadali profil zaburzeń poznawczych u pacjentów we wczesnej fazie choroby Parkinsona. Do badania włączono nowo zdiagnozowanych pacjentów, którzy nie rozpoczęli jeszcze terapii, leczonych chorych w łagodnym lub umiarkowanym stadium choroby Parkinsona oraz osoby zdrowe. Chorzy poddani leczeniu otrzymywali preparaty L-Dopy, agonistów receptora dopaminowego, selegilinę lub amantadynę.

więcejZaburzenia poznawcze we wczesnym stadium choroby Parkinsona — rola leczenia dopaminergicznego


Odległe rokowanie u pacjentów z przemijającą niepamięcią globalną

19 Marca 2012

Przemijająca niepamięć globalna (TGA, transient global amnesia) pozostaje zagadkowym zjawiskiem. Mechanizm powstawania objawów, polegających na nagłej i przemijającej utracie zdolności zapamiętywania aktualnych zdarzeń, wiązany jest z patologią charakterystyczną dla ataków migreny, napadów padaczkowych bądź ogniskowego niedokrwienia mózgu. Ryzyko drugiego nawrotu TGA wynosi 10%, natomiast kolejnych — 2–3%.

więcejOdległe rokowanie u pacjentów z przemijającą niepamięcią globalną


Mutacje genu glukocerebrozydazy zwiększają ryzyko otępienia w chorobie Parkinsona

19 Marca 2012

Demencja jest jednym z głównych pozaruchowych objawów choroby Parkinsona (PD, Parkinson's disease). Występuje u około 30% pacjentów. Mutacje genu β-glukocerebrozydazy (GBA) należą do genetycznych czynników ryzyka zachorowania na PD. Grupa hiszpańskich badaczy postanowiła przeanalizować relacje pomiędzy mutacjami genu GBA a przebiegiem choroby.

więcejMutacje genu glukocerebrozydazy zwiększają ryzyko otępienia w chorobie Parkinsona


Apiksaban — nowa możliwość profilaktyki wtórnej udaru u pacjentów z migotaniem przedsionków

19 Marca 2012

W badaniu AVERROES wykazano, że apiksaban, nowy inhibitor czynnika Xa układu krzepnięcia, redukuje ryzyko udaru mózgu lub układowej zatorowości u pacjentów, którzy nie mogą przyjmować antagonistów witaminy K.

więcejApiksaban — nowa możliwość profilaktyki wtórnej udaru u pacjentów z migotaniem przedsionków


V Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych PTN

25 Stycznia 2012

Zapraszamy na V Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych PTN.

więcejV Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych PTN

Ważne: strona ptneuro.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/