• » PTN
  • » O PTN
  • » Aktualności
  • » Apiksaban — nowa możliwość profilaktyki wtórnej udaru u pacjentów z migotaniem przedsionków

Apiksaban — nowa możliwość profilaktyki wtórnej udaru u pacjentów z migotaniem przedsionków

19 Marca 2012

W badaniu AVERROES wykazano, że apiksaban, nowy inhibitor czynnika Xa układu krzepnięcia, redukuje ryzyko udaru mózgu lub układowej zatorowości u pacjentów, którzy nie mogą przyjmować antagonistów witaminy K [1].

W badaniu AVERROES uczestniczyło 5599 pacjentów z migotaniem przedsionków. Z tej grupy Diener i wsp. przeanalizowali populację chorych, którzy w przeszłości przeszli udar niedokrwienny mózgu lub incydent TIA. Grupa badana liczyła 764 pacjentów, z których w czasie badania 374 przyjmowało aspirynę a 390 apiksaban. Średni okres obserwacji wynosił 1,1 roku. W okresie obserwacji w grupie przyjmującej apiksaban stwierdzono 10 przypadków udaru, natomiast w grupie przyjmującej aspirynę wystąpiło 30 udarów niedokrwiennych. Jednocześnie w grupie przyjmującej apiksaban odnotowano 1 udar krwotoczny, przy 4 udarach krwotocznych stwierdzonych w grupie przyjmującej aspirynę.

Autorzy podsumowali swoje badanie stwierdzeniem, że o ile w całej populacji badania AVERROES skuteczność apiksabanu była porównywalna ze skutecznością aspiryny, to w grupie chorych, którzy przeszli w przeszłości udar bądź TIA korzyści ze stosowania apiksabanu mogą być wyraźniejsze [2].

  1. Connolly, Stuart J., Eikelboom J. i wsp. Apixaban in Patients with Atrial Fibrillation. NEJM 2011; 364 (9): 806–817.
  2. Diener, Hans C., Eikelboom J. i wsp. Apixaban Versus Aspirin in Patients with Atrial Fibrillation and Previous Stroke or Transient Ischaemic Attack: a Predefined Subgroup Analysis from AVERROES, a Randomised Trial. Lancet Neurology 2012; 11 (3): 225–231.
Ważne: strona ptneuro.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/