• » PTN
  • » O PTN
  • » Aktualności
  • » Odpowiedź na projekt stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie pilotażu

Odpowiedź na projekt stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie pilotażu

25 Lutego 2021

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się pismem podpisanym przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego – Pana Prof. Jarosława Sławka, Prezesa Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego – Pana Prof. Andrzeja Cieszanowskiego, Konsultanta Krajowego w dziedzinie radiologii – Pana Prof. Jerzego Waleckiego oraz przeze mnie – Konsultanta Krajowego w dziedzinie neurologii.

Treść pisma została uzgodniona z kierownikami wszystkich polskich ośrodków realizujących pilotaż „Leczenie ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń mózgowych lub wewnątrzczaszkowych” oraz z władzami Sekcji Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Prof. Anną Członkowską oraz Prof. Adamem Kobayashi.

Pismo stanowi odpowiedź wyżej wymienionych osób na projekt stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie pilotażu, rozesłany przez sekretariat Prezesa Naczelnej Rady lekarskiej w dniu 17 lutego br.

Pismo jest podpisane elektronicznie przeze mnie i przez Pana Prof. Jarosława Sławka; Pan prof. Jerzy Walecki oraz Pan prof. Andrzej Cieszanowski podpisali pismo odręcznie – stąd dwa dodatkowe skany.

Z poważaniem

Prof. Agnieszka Słowik

Konsultant Krajowy w dziedzinie neurologii

W imieniu kierowników ośrodków pilotażowych trombektomii mechanicznej reprezentujących następujące ośrodki:

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; prof. Anetta Lasek-Bal

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; doc. Michal Karliński

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie; prof. Halina Bartosik-Psujek

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim; dr Marta Bilik

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie; dr Anna Bajer Czajkowska

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie; prof. Konrad Rejdak

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; prof. Sławomir Michalak

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy; dr Wioletta Palacz-Duda

Szpital Uniwersytecki w Krakowie; prof. Agnieszka Słowik

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku; prof. Bartosz Karaszewski

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu; prof. Sławomir Budrewicz

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku; prof. Jan Kochanowicz

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie; dr Jacek Zwiernik

Wojewódzkie Specjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi; dr Bożena Adamkiewicz

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu; prof. Beata Labuz-Roszak

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach; dr Edyta Brelak

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie; prof. Adam Stępień

Pobierz list:

Ważne: strona ptneuro.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/