Prof. Andrzej Klimek (1942–2021) — wspomnienie

24 Maja 2021

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Klimek urodził się w 1942 roku. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi ukończył w roku 1964. Początkowo pracował w Zakładzie Fizjologii, a od roku 1972 był pracownikiem Kliniki Neurologii. Pierwszy i drugi stopień specjalizacji z neurologii uzyskał, odpowiednio, w roku 1970 i 1975.

W pierwszych latach pracy w Klinice Neurologii zainteresowania naukowe Prof. Klimka – podobnie jak całego zespołu kierowanego przez Prof. Antoniego Prusińskiego – dotyczyły samoistnych bólów głowy. W tym okresie przy Klinice działała jedyna w Polsce Poradnia Bólów Głowy. Pod jej opieką znajdowała się jedna z najliczebniejszych wówczas w Europie grupa pacjentów z klasterowym bólem głowy.

W 1974 r. Prof. Klimek obronił pracę doktorską Badanie elektroencefalograficzne w migrenie. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1981 r. na podstawie rozprawy Wybrane czynniki patogenetyczne bólu głowy Hortona.

Prof. Andrzej Klimek był autorem i współautorem prac publikowanych w Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, Acta Neurologica Scandinavica, European Neurology, Cephalalgia i Headache.

Przez kilka lat nie miał możliwości korzystania z wyjazdów do ośrodków zagranicznych, gdyż ze względów rodzinnych nie otrzymywał paszportu. Po zniesieniu tej bariery w roku 1986 nawiązał kontakty ze specjalizującymi się w bólach głowy ośrodkami w Uppsali, Sztokholmie, Genui, Padwie, Florencji i Marburgu.

Akt nadania tytułu profesora otrzymał z rąk prezydenta RP w dniu 17.10.1990 roku.

W latach 1991–2006, po odejściu z Kliniki Neurologii, był ordynatorem Oddziału Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi, gdzie pod Jego kierownictwem ponad 20 osób uzyskało specjalizację pierwszego lub drugiego stopnia z neurologii, a 3 osoby uzyskały stopień doktora nauk medycznych. W tym okresie wiodącym tematem zainteresowań naukowych Prof. Andrzeja Klimka było stwardnienie zanikowe boczne, był kierownikiem grantu KBN.

W 2006 roku został powołany na stanowisko Kierownika Kliniki Neurologii Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Rok później jej nazwa została przekształcona na Klinikę Neurologii i Epileptologii, co stanowiło odzwierciedlenie aktualnych planów naukowych Profesora. Problemem, którym zajmował się szczególnie, była lekooporność padaczki – Profesor był organizatorem konferencji na ten temat. W czasie, gdy kierował Kliniką, był promotorem sześciu przewodów doktorskich.

Na emeryturę przeszedł w roku 2012, ale w następnych latach był jeszcze zatrudniony na stanowisku profesora neurologii na uczelni niepublicznej.

Prof. Andrzej Klimek w latach 1998–2012 był konsultantem wojewódzkim ds. neurologii dla województwa łódzkiego. Pełniąc tę funkcję przez wiele lat organizował ustne egzaminy specjalizacyjne z neurologii.

Przez 3 kadencje, począwszy od 1998 roku, był przewodniczącym Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie lekarskiej w Łodzi, a następnie został wybrany jej wiceprzewodniczącym.

W roku 2001 został Redaktorem Naczelnym kwartalnika Aktualności Neurologiczne. Funkcję tę pełnił przez następnych 14 lat i Jego zasługą był dynamiczny rozwój pisma w tym okresie.

Prof. Andrzej Klimek był przez wiele lat znaczącą postacią w łódzkim i ogólnopolskim środowisku neurologicznym. Wielu neurologów w regionie łódzkim to jego byli współpracownicy lub wychowankowie. W 2006 roku Profesor otrzymał medal Bene Meritus Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, a w roku 2010 tytuł Zasłużonego Nauczyciela, przyznany przez Okręgową Izbę Lekarską w Łodzi.

Prof. Andrzej Klimek zmarł 22 kwietnia 2021 roku. Kilkanaście dni wcześniej, 8 kwietnia, zmarła Jego Żona, Barbara Klimek, która była emerytowanym profesorem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i pracowała w Zakładzie Farmakognozji.

Ważne: strona ptneuro.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/