• » PTN
  • » O PTN
  • » Aktualności
  • » Program Doskonalenia Zawodowego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego na rok 2017

Program Doskonalenia Zawodowego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego na rok 2017

10 Listopada 2016

Szanowni Państwo,

Wzorem lat ubiegłych osoby zainteresowane organizowaniem szkoleń w roku 2017 w ramach Polskiego Towarzystwa Neurologicznego uprzejmie proszę o:

  1. Wypełnienie załączonych WNIOSKÓW: CZĘŚĆ B oraz organizatora szkolenia (odpowiednie podpisy, odpowiednie załączone dokumenty). Plan szkolenia proszę dołączyć do wniosku z uwzględnieniem czasu wykładów.
  2. W przypadku większej liczby wykładowców uprzejmie proszę o skorzystanie z dodatkowej strony.
  3. Część – „uprawnienie do udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku prowadzenia zajęć praktycznych z udziałem pacjenta” dotyczy jedynie bezpośredniego udziału chorego w szkoleniu.
  4. W przypadku posiedzeń oddziałów PTN uprzejmie wyjaśniam, że wystarczy podać ogólną tematykę zebrań i podanie zasad spotkań (np. że odbywają się co 1-2 miesiące - bez dokładnych dat - ale istotne ile będzie w roku 2017).

Wnioski należy przesłać listem do dnia 05.12.2016 r. !!! na adres:

Prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer
Przewodnicząca Komisji ds. Szkolenia Podyplomowego PTN

Klinika Neurologii i Epileptologii CMKPSPSK im. Prof. W. Orłowskiego
ul. Czerniakowska 231
00-416 Warszawa

Proszę nie przesyłać wniosków drogą e-mail i fax gdyż muszą być oryginalne podpisy.

Zgłoszenia te następnie będą analizowane przez Komisję ds. Szkolenia i po uzupełnieniu części A oraz po akceptacji Zarządu Głównego PTN przedstawione Naczelnej Radzie Lekarskiej.

Uprzejmie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na planowane terminy szkoleń, tak, aby nie pokrywały się z terminami innych ważnych spotkań neurologicznych. W przypadku nakładania się terminów Komisja PTN będzie proponowała nowe terminy.

W razie wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny, tel (22) 629-43-49; fax (22) 58-41-306

Wymagane dokumenty wraz z Programem Doskonalenia Zawodowego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego na rok 2017 będą złożone w Naczelnej Radzie Lekarskiej.

Jednocześnie informuję, że ukazało się nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej).

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer

Przewodnicząca Komisji
ds. Szkolenia Podyplomowego PTN

 Wniosek PTN [928,65 kB]
Ważne: strona ptneuro.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/