Światowy Dzień Mózgu

22 Lipca 2020

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w dniu 22.07.2020 r. obchodzimy po raz kolejny Światowy Dzień Mózgu. Ten dzień to dla naszego towarzystwa (PTN) okazja do przypomnienia o chorobach mózgu, możliwościach ich diagnostyki i leczenia. W tej dziedzinie dokonał się ogromny postęp, obejmujący schorzenia, dla których 20–30 lat temu nie było nadziei. Chcemy, aby ten przekaz dotarł do jak najszerszego grona osób — pacjentów, decydentów w ochronie zdrowia, ale także tych, którzy dziś są zdrowi, ale chcieliby zadbać o ten najważniejszy narząd człowieka, bez którego nie ma życia. Do wszystkich pacjentów i ich rodzin, aby umieli diagnozować objawy chorób, dla których skutecznego leczenia, CZAS jest kluczowy.

Dzisiaj potrafimy diagnozować i leczyć udary mózgu (farmakologicznie, neuroradiologią interwencyjną), stwardnienie rozsiane (kilkanaście leków!), chorobę Parkinsona (terapie infuzyjne, głęboka stymulacja mózgu – DBS) czy migrenę (czekające właśnie na refundację przeciwciała monoklonalne) i wiele innych chorób, jak chociażby padaczka, neuropatie, dystonie. Potrafimy też lepiej rehabilitować chorych z chorobami mózgu. Zagadką nadal pozostaje choroba Alzheimera i wiele chorób neurozwyrodnieniowych, ale i tutaj toczą się liczne badania, dające nadzieję na znalezienie skutecznych leków.

Neurologia polska boryka się jednak z wieloma problemami — organizacji opieki nad tą grupą chorych, rosnącą ich liczbą (zmiany demograficzne i wzrost chorych z chorobami zależnymi od wieku) i zmniejszającą się liczbą neurologów i pielęgniarek neurologicznych, pracujących na pierwszej linii, tj. w szpitalnych oddziałach neurologicznych i udarowych.

Koszty chorób mózgu przewyższają koszty chorób serca, reumatologicznych, onkologicznych razem wziętych. Najwięcej też badań klinicznych po onkologii toczy się właśnie w obszarze neurologii.

PTN przygotowuje razem z Uczelnią Łazarskiego Raport o stanie polskiej Neurologii i Strategię dla Chorób Mózgu. Chcielibyśmy, aby dostrzegli ją rządzący polską opieką medyczną, oraz aby neurologia została wpisana na listę specjalizacji priorytetowych a choroby mózgu do priorytetów zdrowotnych państwa.

Potrzebujemy zmian systemowych — lepszej organizacji, transparentnych i dobrze opisanych ścieżek diagnostycznych i terapeutycznych dla naszych chorych, skrócenia sztywnych ram pobytu chorego w szpitalu i sztywnych list koniecznych (nie zawsze) badań diagnostycznych do rozliczeń, lepszej wyceny i organizacji programów lekowych, lepszej wyceny porad ambulatoryjnych, zdjęcia balastu nadmiernej biurokracji. Potrzebne jest wdrażanie także modeli kompleksowej opieki w schorzeniach, które tego wymagają (udary mózgu, choroba Alzheimera, Parkinsona, SM) i tworzenia centrów referencyjnych.

Mimo wielu znakomitych osiągnięć, przed nami wiele wyzwań. Z okazji Światowego Dnia Mózgu życzymy wszystkim neurologom, ale także naszym kolegom psychiatrom, neurologom dziecięcym, neurochirurgom, psychologom, logopedom, fizjoterapeutom wiele satysfakcji z ich codziennej pracy i siły do sprostania tym wyzwaniom.

Zachęcamy do obejrzenia materiałów, które z tej okazji zostały przygotowane przez ZG PTN z redakcją Medexpressu: www.medexpress.pl

W imieniu ZG PTN

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek

Prezes ZG PTN

Ważne: strona ptneuro.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/