• » PTN
  • » O PTN
  • » Aktualności
  • » Wzrost wartości IMPACT FACTOR Neurologii i Neurochirurgii Polskiej !!!

Wzrost wartości IMPACT FACTOR Neurologii i Neurochirurgii Polskiej !!!

26 Czerwca 2019

Organizacja Clarvate Analytics, która przejęła od Thomson Reuters zadania związane z prowadzeniem bieżącej analizy i rankingów czasopism naukowych, opublikowała w ostatnich dniach czerwca dane pochodzące z raportu cytowań czasopism, pozwalające na wyliczenie najbardziej rozpoznawalnej miary jakości czasopism naukowych, jaką jest wskaźnik Impact Factor.

Wskaźnik Impact Factor Neurologii i Neurochirurgii Polskiej za rok 2018 wynosi 1,006 punktu! Poprzednia wartość tego wskaźnika wynosiła 0,817 punktu.

Impact Factor jest ilorazem liczby cytowań artykułów pochodzących z czasopisma w danym roku (2018), liczby opublikowanych artykułów w dwóch poprzednich latach (2016 i 2017) oraz liczby tekstów mogących służyć za źródło cytowań w dwóch poprzednich latach (2016 i 2017). Upraszczając tę formułę: im większy jest odsetek artykułów opublikowanych w danym czasopiśmie, które są zacytowane, tym wyższy jest Impact Factor.

Impact Factor Neurologii i Neurochirurgii Polskiej konsekwentne rośnie od momentu, gdy nasze czasopismo zostało ujęte w międzynarodowych bazach danych naukowych, takich jak PubMed czy Web of Science. Oznacza to, że coraz częściej to jedyne międzynarodowe czasopismo neurologiczne wydawane w środkowej i wschodniej Europie jest postrzegane jako źródło wiarygodnych informacji naukowych.

Gratulujemy Zespołowi Edytorskiemu , Autorom i Recenzentom Neurologii i Neurochirurgii Polskiej!!!

Wszystkich Odbiorców Neurokuriera zachęcamy do sięgania po bieżące i aktualne numery tego czasopisma, dostępne na stronie https://journals.viamedica.pl/neurologia_neurochirurgia_polska .

Gorąco namawiamy również do wysyłania do Neurologii i Neurochirurgii Polskiej swoich prac naukowych – międzynarodowy prestiż czasopisma mierzony wskaźnikiem IF wzrośnie jedynie pod warunkiem ciągłego publikowania wartościowych tekstów!

Ważne: strona ptneuro.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/