Rozdział IX. Majątek i fundusze

Data publikacji: 20 Stycznia 2021

§ 49

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 50

1. Źródłami majątku Towarzystwa są:

1) składki członkowskie;

2) wpływy z wpisowego opłaconego za udział w zjazdach, konferencjach i sympozjach;

3) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa;

4) dotacje;

5) darowizny, zapisy i spadki;

6) wpływy z działalności statutowej;

7) dochody z działalności gospodarczej.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz nieruchomościową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 51

1. Do reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Towarzystwa upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie, tj. Prezes (w przypadku jego nieobecności Pierwszy bądź Drugi Wiceprezes) wraz ze Skarbnikiem lub Sekretarzem.

2. W przypadku Oddziałów i Sekcji z osobowością prawną do reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych będzie dwóch członków: w przypadku Zarządu Oddziału - Prezes Zarządu Oddziału wraz innym członkiem tego Zarządu, w przypadku Sekcji Prezes Zarządu Sekcji wraz z innym członkiem tego Zarządu.

3. Z chwilą uzyskania osobowości prawnej przez Oddział lub Sekcję, nie mają zastosowania postanowienia § 41 pkt 5, pkt 17, pkt 18, pkt 20 oraz pkt 21

Ważne: strona ptneuro.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/