Rozdział VI. Sekcje

Data publikacji: 21 Sierpnia 2017

§ 46

1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze Statutu Zarząd Główny powołuje Sekcje zgodnie z § 7 pkt. 1 oraz § 17 ust. 5 Statutu.

2. Rozwiązanie Sekcji następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa w przypadku:

1) zaprzestania faktycznej działalności przez Sekcje lub zmniejszenia się stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok;

2) założenia przez Zarząd Sekcji wniosku o rozwiązanie.

3. Władzami Sekcji są władze określone w § 17 ust. 3 pkt 2 Statutu.

4. Postanowienia § 18 oraz §§ 34–42 Statutu stosuje się odpowiednio.

5. Sekcje działają na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny.

Ważne: strona ptneuro.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/