Opublikowany: 01/04/2024

Termin zgłaszania kandydatów oraz abstraktów

Aktualnosci_985x69017.png

Termin zgłaszania kandydatur do Nagrody Prezesów PTN (za najlepszy całokształt dorobku z ostatnich 3 lat), Nagrody im. J. Babińskiego (najlepszej publikacji z okresu ostatnich 3 lat) oraz Nagrody im. W. Jakimowicza (najlepiej zdanego egzaminu specjalizacyjnego w ostatnich 3 latach), jak również termin zgłaszania abstraktów prac na XXV Zjazd PTN mijają 31 maja 2024 r.