Polskie Towarzystwo Neurologiczne

Witamy na portalu informacyj­­nym Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Na tej stronie znajdziecie Państwo informacje o PTN, bieżącej aktywności To­­warzystwa, jego władzach oraz strukturach organizacyjnych. Ma­my nadzieję, że korzystanie z portalu umożliwi Państwu uczes­tniczenie w życiu Pol­skie­go Towarzystwa Neurolo­­gicz­ne­go.

Redakcja Portalu


Wspomnienie o Profesorze Wiesławie Władysławie Drozdowskim

29 Września 2016

Pan Profesor Wiesław Władysław Drozdowski odszedł przedwcześnie, po długiej i ciężkiej chorobie, z którą podjął heroiczną, niestety przegraną walkę.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

więcejWspomnienie o Profesorze Wiesławie Władysławie Drozdowskim


List do Ministerstwa Zdrowia ws. listy leków bezpłatnych dla osób po 75 r.ż.

31 Sierpnia 2016

List dotyczy szkodliwości stosowania niektórych leków, które znalazły się na liście bezpłatnych leków dla osób po 75 r.ż. w grupie substancji stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona.

więcejList do Ministerstwa Zdrowia ws. listy leków bezpłatnych dla osób po 75 r.ż.


Konferencja Naukowa „Jak bezpiecznie diagnozować i leczyć w neurologii. Powikłania i kontrowersje”

29 Sierpnia 2016

Ogólnopolska konferencja Naukowa „Jak bezpiecznie diagnozować i leczyć w Neurologii. Powikłania i kontrowersje” to kolejna edycja autorskiego projektu edukacyjnego pod kierownictwem merytorycznym prof. dr hab. n. med. Jarosława Sławka. Podczas jednodniowej konferencji omówione zostaną najciekawsze zagadnienia poświęcone problemom trudnych wyborów w obszarze diagnostyki oraz terapii schorzeń neurologicznych.

więcejKonferencja Naukowa „Jak bezpiecznie diagnozować i leczyć w neurologii. Powikłania i kontrowersje”


Prof. Antoni Prusiński Honorowym Prezesem PTN

23 Sierpnia 2016

Przedstawiamy sylwetkę Prof. zwycz. dr. hab. med. dr h.c. Antoniego Prusińskiego, który, uchwałą Walnego Zgromadzenia podczas V Konferencji Edukacyjnej PTN w Mikołajkach, został Honorowym Prezesem PTN.

więcejProf. Antoni Prusiński Honorowym Prezesem PTN