Neurokurier

„Neurokurier” jest newsletterem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego wydawanym raz w miesiącu pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Jarosława Sławka oraz dr. hab. n. med. Jana Mejnartowicza. Aby zostać odbiorcą „Neurokuriera”, wystarczy zaznaczyć odpowiednią opcję podczas rejestracji w PTN, sekcji PTN lub wypełnić formularz rejestracyjny:

Katalog Neurokurierów: