Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Władze PTN. Kadencja 2021–2024 / Management of PNS. 2021–2024 mandate

The General Board of the Polish Neurological Society


 

prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak

Prezes / President

prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak (MD, PhD)

prof

Prezes Honorowy / Honorary President

prof. dr hab. n. med. Teofan Domżał (MD, PhD)

osoba

Prezes Honorowy / Honorary President

prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska (MD, PhD)

osoba

Prezes Elekt / President-elect

prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska (MD, PhD)

osoba

Prezes Poprzedniej Kadencji / Former President

prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek (MD, PhD)

osoba

Wiceprezes / Vice-President

prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska (MD, PhD)

osoba_placeholder__PTNeuro_230x300.png

Wiceprezes / Vice-President

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik (MD, PhD)

osoba_placeholder__PTNeuro_230x300.png

Sekretarz / Secretary

prof. dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal (MD, PhD)

osoba_placeholder__PTNeuro_230x300.png

Skarbnik / Treasurer

dr n. med. Robert Bonek (MD, PhD)

Członkowie / Members

prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek (MD, PhD)
dr hab. n. med. Waldemar Brola, prof. UJK (MD, PhD)
dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz, prof. UMW (MD, PhD)
prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer (MD, PhD)
prof. dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski (MD, PhD)
prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk (MD, PhD)
dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski (MD, PhD)
dr hab. n. med. Ewa Krzystanek, prof. SUM (MD, PhD)
prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska (MD, PhD)
prof. dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal (MD, PhD)
prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko (MD, PhD)
dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz (MD, PhD)
prof. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek (MD, PhD)

Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Neurologicznego / The Review Panel of the Polish Neurological Society

dr n. med. Rafał Kaczorowski (MD, PhD)
dr hab. n. med. Magda Koszewicz (MD, PhD)
dr n. med. Jan Mejnartowicz (MD, PhD)
dr n. med. Dorota Szpernalowska (MD, PhD)
prof. dr hab. n. med. Anna Szczepańska-Szerej (MD, PhD)

Sąd Koleżeński Polskiego Towarzystwa Neurologicznego / The Colleagues Court of the Polish Neurologicla Society

prof. dr hab. n. med. Maria Ejma (MD, PhD)
dr n. med. Katarzyna Kapica-Topczewska (MD, PhD)
dr n. med. Andrzej Galubiński (MD, PhD)
dr hab. n. med. Jan Kochanowicz (MD, PhD)
dr hab. n. med. Piotr Sobolewski (MD, PhD)