Członkostwo PTN

1. Jestem członkiem PTN i posiadam konto na stronie ptneuro.pl

Zapraszamy do logowania i sprawdzenia poprawności danych oraz bieżących opłat składki członkowskiej.

Po zalogowaniu na stronę ptneuro.pl należy wejść w zakładkę MOJE KONTO, następnie kliknąć w link PRZEJDŹ DO SKARBNIKA. Po uruchomieniu SKARBNIKA proszę otworzyć "Profil", gdzie znajdują się Państwa dane — z tego miejsca mogą Państwo opłacić składkę członkowską.

2. Chcę zostać członkiem PTN

Formularz rejestracyjny – kliknij

Aby zarejestrować się przez Internet, należy wypełnić Formularz rejestracyjny, a następnie opłacić składkę poprzez system PayU. Po zarejestrowaniu się mogą Państwo edytować swoje dane w osobistym Profilu Członka PTN.

Przypominamy wszystkim członkom PTN o statutowym obowiązku opłacenia składek.

Aktualna wysokość składki członkowskiej wynosi 100 zł (rezydenci 50 zł) i powinna być wpłacona do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Zarejestrowani członkowie emeryci są zwolnieni z obowiązku wnoszenia składek.

W ramach opłaconej składki członkowie mogą korzystać z umieszczonego na stronie Towarzystwa czasopisma on-line ("Polski Przegląd Neurologiczny") oraz platformy edukacyjnej ( www.neuroedu.pl).