Opublikowany: 24/09/2021

Raport: Stan polskiej neurologii i kierunki jej rozwoju w perspektywie do 2030 r.

PTN_aktualnosci v2.jpg

17 września 2021 r. w Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja naukowo-ekspercka pt. „Kierunki strategicznego rozwoju polskiej neurologii”, która została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne oraz Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane kluczowe dane nt. stanu polskiej neurologii oraz kierunki zmian systemowych, w tym koncepcja utworzenia krajowej sieci neurologicznej, której rozwój pozwoli na zwiększenie wartości zdrowotnej, rozumianej jako poprawa jakości i efektywności opieki neurologicznej a także doświadczeń pacjentów oraz ich opiekunów.

Kanwą do dyskusji była prezentacja Raportu nt. Stanu polskiej neurologii oraz kierunków jej strategicznego rozwoju w perspektywie do 2030 r., opracowanego przez Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia na zlecenie Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, w którym zaprezentowane zostaną założenia m.in. dla Krajowej Sieci Neurologicznej. Wypracowane w toku wielu miesięcy wnioski i rekomendacje są wyrazem gotowości środowiska do wdrażania zmian systemowych, bez których nie będzie możliwe zwiększenie dostępności i jakości opieki oraz stworzenie przyjaznego środowiska pracy dla profesjonalistów medycznych, sprawujących opiekę nad polskimi pacjentami w ramach finansowania publicznego.

Pięć milionów Polaków wymagających każdego roku pomocy neurologicznej może mieć łatwiejszy dostęp do specjalistów i nowoczesnych terapii. Metody, dzięki którym udałoby się to osiągnąć, wskazuje raport „Stan polskiej neurologii i kierunki jej rozwoju” autorstwa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Minister Zdrowia zapowiedział, że raport będzie stanowić podstawę przyszłych prac rządu.

„Tezy i postulaty zawarte w raporcie zasługują na zawarcie ich w oficjalnym dokumencie rządowym. Z satysfakcją mogę poinformować, że podjęta została decyzja o powołaniu Krajowej Rady Neurologii, posiadającej podobne kompetencje jak jej wcześniejsze odpowiedniki z dziedziny kardiologii i onkologii. Pierwszym zadaniem będzie opracowanie kompleksowej strategii, którą będziemy chcieli przyjąć jako uchwałę rządu” – zadeklarował Adam Niedzielski, Minister Zdrowia.

W 2018 roku Światowa Organizacja Zdrowia zarekomendowała rządom wszystkich państw zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby pacjentów neurologicznych. W wyniku zmian demograficznych (wydłużenie czasu życia, starzenie się społeczeństw) ich liczba na przestrzeni kolejnych dekad będzie systematycznie wzrastać. Co więcej, wiele chorób neurologicznych ma charakter przewlekły, a część z nich (np. stwardnienie rozsiane) diagnozowana jest we wczesnej fazie życia. Generuje to dodatkowe wyzwania organizacyjne i finansowe dla systemów opieki zdrowotnej.

„Z danych NFZ wynika, że każdego roku ponad 5 mln pacjentów wymaga pomocy neurologicznej. Nakłady finansowe z tego tytułu przekraczają 2,5 mld zł. Do tego należy dodać opiekę nad ok. 137 tys. osób rocznie z udarem mózgu. Wobec tak ogromnych sum, jak i narastającego problemu wynikającego z demografii, zadaliśmy sobie pytanie: czy aby na pewno optymalnie wykorzystujemy dostępne środki poprawiając jakość życia pacjenta?” – mówiła dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

Schorzenia neurologiczne powodują nie tylko ból i dyskomfort – często prowadzą do kalectwa i śmierci. Wśród 10 chorób generujących największą śmiertelność w Polsce, dwie mają podłoże neurologiczne (udar mózgu i Alzheimer). Z kolei wśród tych prowadzących do wieloletniej niepełnosprawności – aż trzy.

To właśnie potrzeba opracowania strategicznych kierunków zmian, które poprawią jakość opieki neurologicznej w Polsce, stanowiła fundament współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Neurologicznym oraz Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Jej efektem jest, przedstawiony 17 września podczas konferencji prasowej w siedzibie PAP, raport pt. „Stan polskiej neurologii i kierunki jej rozwoju w perspektywnie do 2030 r.” — zapraszamy do jego lektury!

ZG PTN kadencji 2017-2021 składa serdeczne podziękowania firmom: Bayer, Boehringer Ingelheim, Novartis, Pfizer, Roche oraz UCB za finansowe wsparcie w postaci nieograniczonego grantu na opracowanie i wydanie dokumentu pt. "Strategiczne kierunki rozwoju polskiej neurologii do roku 2030", przygotowanego przez PTN we współpracy z Uczelnią Łazarskiego.

W imieniu ZG PTN

prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
Prezes poprzedniej kadencji