Opublikowany: 25/01/2022

Członkostwo w Europejskiej Akademii Neurologii

EAN

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

dnia 31.01.2022 r. upływa termin rejestracji i opłaty za Indywidualne Członkostwo w Europejskiej Akademii Neurologii.

Serdecznie zachęcamy do członkostwa w European Academy of Neurology, organizacji reprezentującej 45 tys. neurologów z ponad 40 krajów. Zwiększanie liczby neurologów z Polski jako aktywnych członków EAN wzmacnia pozycje Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i daje nam większy wpływ na politykę tej organizacji, ale tez przynosi wiele korzyści indywidualnych.

EAN zapewnia dostęp do cyklicznych szkoleń, platform z międzynarodowymi zasobami wiedzy, umożliwia komunikację między neurologami.

Członkowie EAN korzystają z rabatów przy opłatach zjazdowych (Kongresy EAN) oraz przy opłatach za publikacje w European Journal of Neurology.
Informacje na temat członkostwa w EAN dostępne są na stronie www.ean.org

Zarząd Główny PTN