Opublikowany: 02/02/2022

Grant na uczestnictwo w kongresie EAN

Aktualnosci_985x69017.png

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego we współpracy z firmą Roche Poland ma zaszczyt poinformować o aktywnym programie stypendialnym wspierającym uczestnictwo w kongresie Europejskiej Akademii Neurologii w Wiedniu, w dniach 25–28 czerwca 2022 r.
 

Regulamin grantu Roche

Grant Roche umożliwiający pokrycie kosztów udziału w kongresie EAN (w wysokości do 10 tys. zł), przeznaczony jest dla autorów 5 najlepszych w ocenie Prezydium Zarządu PTN prac, przyjętych na kongres EAN w 2022 roku do prezentacji jako plakat lub ustna prezentacja.

Zasady:
•    Wnioskujący o grant autorzy przyjętych prac są aktywnymi członkami PTN, oraz są w wieku do 40 r.ż.
•    Prace nie mogą być opisami pojedynczych przypadków.
•    Wniosek o grant z udokumentowanym potwierdzeniem przyjęcia pracy przez EAN oraz streszczeniem zjazdowym o przyznanie nagrody należy wysłać mailowo do sekretarza technicznego ZG PTN (Kliknij, aby zobaczyć adres email) w terminie do dnia 31 marca 2022 r. (zgodnie z terminarzem EAN).  
•    Autorzy przyjętych prac nie mogą jednocześnie korzystać z innych form dofinansowania.
•    O wyborze 5 zwycięskich prac decyduje Prezydium Zarządu PTN zwykłą większością głosów.

 

W imieniu ZG PTN
Prof. Konrad Rejdak
Prezes PTN