Opublikowany: 30/01/2024

II edycja konkursu SUPERneuron

Aktualnosci_985x69010.png

REGULAMIN

Nagrody ZG PTN dla dziennikarki/dziennikarza za materiał opublikowany o neurologii (problematyce chorób układu nerwowego, organizacji opieki neurologicznej w Polsce, pracy personelu medycznego w oddziałach neurologii).

ZG PTN z okazji roku jubileuszowego ogłasza konkurs dla dziennikarzy, dotyczący problematyki chorób układu nerwowego i organizacji opieki neurologicznej w Polsce (neurologii).

Kapituła konkursu: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Kategorie (2 oddzielne nagrody):
W drodze Konkursu zostaną wyłonione najlepsze (merytorycznie, stylistycznie, realizacyjnie, wizyjnie) i najciekawsze publikacje: 
•    prasowa, internetowa (forma pisana),
•    radiowa, telewizyjna (forma audiowizualna).

Nagrody:
2 x 5000 zł i dyplom/statuetka/medal,
Upowszechnienie tekstu/audycji w zakresie członków PTN i organizacji pacjentów.

Przewiduje się przyznanie dodatkowo Wyróżnień w obydwu kategoriach.
Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród: 11.09.2024 r. w trakcie inauguracji XXV Zjazdu PTN w Białymstoku

Termin zgłaszania materiałów:
Prosimy nadsyłać materiały do 31.07.2024 r. na adres p. Beaty Woltman – sekretarz technicznej ZG PTN: Kliknij, aby zobaczyć adres email.

Zgłoszeń mogą dokonywać autorzy materiałów oraz ich odbiorcy.

Prosimy zapoznać się z treścią Regulaminu: