Opublikowany: 13/02/2023

Inauguracja Jubileuszowego Roku Polskiej Neurologii

Jubileusz PTN

10.02.2023 r. w Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie w związku z 90. rocznicą powstania Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, zainaugurowaliśmy Jubileuszowy Rok Polskiej Neurologii. W panelu udział wzięli profesorowie: Konrad Rejdak (Prezes ZG PTN), Alina Kułakowska (Prezes-Elekt PTN), Agnieszka Słowik (Wice-prezes ZG PTN oraz Konsultant Krajowa w dziedzinie neurologii), Halina Sienkiewicz-Jarosz (Przewodnicząca Krajowej Rady ds. Neurologii), Jarosław Sławek (Prezes poprzedniej kadencji ZG PTN) oraz Minister Marcin Miłkowski, Dyrektor Daniel Rutkowski (Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia), Poseł na Sejm RP Zbigniew Ajchler (Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Neurologii), Pan Wojciech Machajek (Prezes Fundacji Chorób Mózgu), a całość prowadził dr n. med. Jakub Gierczyński. Na sali oraz on-line byli obecni dziennikarze z ponad 30 redakcji, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Senatu RP oraz przemysłu farmaceutycznego. Zaprezentowaliśmy osiągnięcia światowej oraz polskiej neurologii w minionym czasie, a także palące potrzeby zmian wyrażone w formie "Dekalogu" (poniżej).

Całość wydarzenia można prześledzić pod linkiem: https://gofile.me/62vli/JFjB4tP9t

Kulminacją obchodów Roku Jubileuszowego będzie Konferencja Polskiej Neurologii z uroczystą sesją na Zamku Królewskim w Warszawie w dniach 15-16.09.2023 r.

Dekalog potrzeb polskiej neurologii:

1. Choroby neurologiczne – strategicznym obszarem w polskim systemie ochrony zdrowia.
2. Wzrost nakładów finansowych na diagnostykę i leczenie chorób układu nerwowego.
3. Inwestycja w kadry lekarskie, pielęgniarskie i zawody pomocnicze w neurologii.
4. Neurologia priorytetową specjalizacją.
5. Jasny system ścieżek pacjentów z chorobami neurologicznymi.
6. Regionalne ośrodki referencyjne dla najważniejszych chorób neurologicznych.
7. Wzrost nakładów na obsługę programów lekowych w neurologii.
8. Uporządkowanie systemu organizacji i finansowania nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia.
9. Inwestycja w rehabilitację neurologiczną.
10. Wzrost nakładów na badania naukowe w chorobach układu nerwowego.
 

Załączniki