Opublikowany: 01/12/2023

Kongres Deutsche Gesellschaft für Neurologie: wspólna sesja PTN i DGN

Kongres DGN

Za nami udana wspólna sesja Niemieckiego Towarzystwa Neurologicznego (DGN, Deutsche Gesellschaft für Neurologie) i Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, która odbyła się w listopadzie, podczas dorocznego Kongresu DGN w Berlinie. 

Podczas sesji naszych Towarzystw przedstawiliśmy historię PTN oraz polski system organizacji opieki nad chorymi z SM, udarem mózgu i chorobą Parkinsona, a nasi niemieccy partnerzy zaprezentowali, jak działa ten system w Niemczech. PTN reprezentowali: prof. Konrad Rejdak, prof. Alina Kułakowska, prof. Agnieszka Słowik oraz prof. Jarosław Sławek. 

Mamy nadzieję, że to ważne wydarzenie zacieśni współpracę między naszymi Towarzystwami oraz polskimi i niemieckimi ośrodkami neurologicznymi. 

Kongres Deutsche Gesellschaft für Neurologie: wspólna sesja PTN i DGN

DGN