Opublikowany: 23/02/2023

Konkurs na najlepszy materiał medialny dotyczący problematyki polskiej neurologii w roku 2023

Aktualnosci_985x69010.png

REGULAMIN

Nagrody ZG PTN dla dziennikarki/dziennikarza za materiał opublikowany o neurologii (problematyce chorób układu nerwowego, organizacji opieki neurologicznej w Polsce, pracy personelu medycznego w oddziałach neurologii).


ZG PTN z okazji roku jubileuszowego –  90-lecia Polskiego Towarzystwa Neurologicznego — ogłasza konkurs dla dziennikarzy, dotyczący problematyki chorób układu nerwowego i organizacji opieki neurologicznej w Polsce (neurologii).

Kapituła konkursu: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Kategorie (2 oddzielne nagrody):
W drodze Konkursu zostaną wyłonione najlepsze (merytorycznie, stylistycznie, realizacyjnie, wizyjnie) i najciekawsze publikacje:

  • prasowa, internetowa (forma pisana),
  • radiowa, telewizyjna (forma audiowizualna).

Nagrody:
2 x 5000 zł i dyplom/statuetka/medal,
Upowszechnienie tekstu/audycji w zakresie członków PTN i organizacji pacjentów.

Przewiduje się przyznanie dodatkowo Wyróżnień w obydwu kategoriach.

Ogłoszenie konkursu i termin nadsyłania prac:
Konferencja w PAP inaugurująca roku jubileuszowy neurologii polskiej w dn. 10.02.2023.

Zakończenie i ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród: 15.09.2023 na Zamku Królewskim w Warszawie – Kongres Jubileuszowy Polskiej Neurologii.

Termin zgłaszania materiałów:
Prosimy nadsyłać materiały do 31.08.2023 r. na adres p. Beaty Woltman – sekretarz technicznej ZG: Kliknij, aby zobaczyć adres email.

 

Zgłoszeń mogą dokonywać autorzy materiałów oraz ich odbiorcy.