Opublikowany: 26/10/2021

Prof. Agnieszka Słowik, prof. Halina Bartosik-Psujek oraz prof. Jarosław Sławek Ambasadorami SM

Ambasador

24 października 2021 roku w pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się doroczna Gala Symfonii Serc, organizowana przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR). "Symfonia Serc" to tocząca się od dawna kampania społeczna, która pomaga realizować jeden z głównych statutowych celów PTSR, jakim jest niesienie pomocy osobom ze stwardnieniem rozsianym (SM).

PTSR w uznaniu zasług dla chorych z SM przyznał tytuł Ambasadora SM trojgu polskich neurologów: prof. Agnieszce Słowik z Krakowa, prof. Halinie Bartosik-Psujek z Rzeszowa oraz prof. Jarosławowi Sławkowi z Gdańska.

Gratulujemy!

 

Ambasador2