Opublikowany: 03/04/2024

Rekomendacje nt. szczepionki przeciwko półpaścowi u chorych na SM i spektrum NMO

Aktualnosci_985x6905.png

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2024 roku szczepionka przeciw półpaścowi i neuralgii popółpaścowej jest dostępna w Polsce z 50% refundacją dla pacjentów w wieku 65 lat i starszych o zwiększonym ryzyku zachorowania na półpasiec. Refundacja 50% szczepionki Shingrix® przysługuje osobom w wieku 65 lat i starszym z  grup ryzyka, do których należy m.in. stwardnienie rozsiane oraz fakt stosowania immunosupresji jatrogennej.

Z przyjemnością udostępniamy Państwu treść Komentarza Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii  Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Polskiego Towarzystwa Wakcynologii do zaleceń grupy ekspertów w sprawie stosowania szczepionki przeciwko półpaścowi u chorych na stwardnienie rozsiane i choroby ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego. 

U każdego pacjenta z nowym rozpoznaniem SM/NMOSD przed rozpoczęciem stosowania terapii modyfikującej przebieg choroby, szczególnie o działaniu immunosupresyjnym, należy rozważyć podanie szczepionki przeciwko półpaścowi, niezależnie od faktu wcześniejszej infekcji wywołanej wirusem ospy wietrznej i półpaśca (varicella zoster virus – VZV) lub wykonania szczepienia ochronnego przeciwko wirusowi ospy wietrznej i półpaśca.  Szczepienie w tej grupie należy optymalnie przeprowadzić co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem leczenia immunosupresyjnego lub w najbliższym możliwym terminie, jeśli leczenie zostało już rozpoczęte (optymalnie w okresie, kiedy prawdopodobieństwo uzyskania odpowiedzi immunologicznej jest największe).
 

Komentarz Sekcji SM i Neuroimmunologii PTN ws szczepień przeciwko półpaścowi