Opublikowany: 27/06/2024

Spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Ośrodkowego Układu Nerwowego

Spotkanie PZCOUN

25 czerwca br. odbyło się pierwsze spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Ośrodkowego Układu Nerwowego w nowej kadencji parlamentu, pod przewodnictwem Pani Poseł Iwony Kozłowskiej. Podczas spotkania poświęconego chorobie Parkinsona dyskutowano na temat Programu Koordynowanej Opieki oraz zasad leczenia za pomocą głębokiej stymulacji mózgu. Zaplanowano również kolejne spotkania.

Zespół Parlamentarny to miejsce dyskusji i działań na rzecz rozwiązań w opiece nad chorymi z chorobami neurologicznymi, kreowania kierunków polityki Państwa w zakresie chorób mózgu.