Opublikowany: 06/10/2021

Sprawozdanie z działalności PTN

Aktualnosci_985x69016.png

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami z działalności poszczególnych sekcji PTN oraz z działalności PTN w latach 2017–2021, jak również z pozostałymi sprawozdaniami i zestawieniami finansowymi. Dokumenty dostępne są na końcu zakładki „Protokoły z posiedzeń ZG PTN”: ptneuro.pl