Opublikowany: 24/02/2023

Stypendia na Kongres EAN — grant Roche

Aktualnosci_985x69030.png

Przedstawiamy zasady ubiegania się o grant Roche, umożliwiający pokrycie kosztów udziału w kongresie EAN (8 tys. zł). Grant jest przeznaczony dla autorów 4 najlepszych prezentacji przyjętych na kongres EAN w 2023 roku jako plakat lub ustna prezentacja.

Cel: udział młodych neurologów w kongresach EAN.

Warunki do spełnienia:
•    aktywny członek PTN w wieku do 35 r.ż.,
potwierdzenie przyjęcia streszczenia na EAN, w którym Aplikant jest pierwszym autorem,
•    prace nie mogą być opisami pojedynczych przypadków,
•    priorytet mają prace z obszaru neuroimmunologii i chorób nerwowo-mięśniowych,
•    życiorys Aplikanta z jego dorobkiem naukowym,
•    opinia Kierownika jednostki macierzystej Aplikanta.
  
Wniosek o grant z udokumentowanym potwierdzeniem przyjęcia pracy przez EAN oraz streszczeniem zjazdowym o przyznanie nagrody należy wysłać mailowo do sekretarza technicznego ZG PTN  w terminie do 7 dni od daty potwierdzenia przyjęcia streszczenia na EAN.

Wnioski ocenia Komisja Stypendialna powołana przez ZG PTN (3 osoby) oraz przedstawiciel firmy Roche.

Autorzy przyjętych prac nie mogą jednocześnie korzystać z innych form dofinansowania.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 28 dni od daty potwierdzenia przyjęcia streszczenia na EAN.

W ciągu jednego miesiąca od zakończenia Kongresu EAN należy złożyć sprawozdania do Komisji Stypendialnej.