Opublikowany: 15/11/2022

Warunki konkursowe dla biura kongresowego

Aktualnosci_985x69023.png

Zjazd jubileuszowy (90-lecie PTN)

•    Termin zjazdu: 15–16.09.2023 (alternatywnie 8–9.09.2023) (1,5 dnia)
•    Liczba uczestników: 400–600
•    Miejsce: prestiżowa lokalizacja w Warszawie
•    1 duża sala z sesjami w jednym ciągu programowym
•    Obrady zlokalizowane w sąsiedztwie hali wystawienniczej dla firm
•    Możliwe wydarzenia towarzyszące po głównym zjeździe (sobota popołudnie/niedziela)
•    Finanse: Podział zysku 65/35% — dopuszcza się brak zysku dla PTN w celu zachowania standardów konferencyjnych
•    Termin składania ofert: 4.12.2022 (do końca dnia)
•    Wybór: głosowanie tajne ZG PTN (nadzwyczajne zebranie ZG PTN)