Opublikowany: 01/04/2022

Zmarł Profesor Andrzej Brzecki

Kir

Dnia 25 marca 2022 roku zmarł Prof. dr hab. Andrzej Brzecki, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Neurologii UM we Wrocławiu, wybitny neurolog, neurofizjolog i neuropatolog, nauczyciel wielu pokoleń lekarzy, który całe swoje życie zawodowe poświęcił rozwojowi neurologii służąc chorym. Był wrażliwym, mądrym i życzliwym człowiekiem i takim pozostanie w naszej pamięci.

Kierownik i Pracownicy Katedry i Kliniki Neurologii UM
oraz Członkowie Oddziału Dolnośląskiego PTN i PTNK