Polski Przegląd Neurologiczny

„Polski Przegląd Neurologiczny" to czasopismo edukacyjne Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, ukazujące się cztery razy do roku, poświęcone istotnym tematom z zakresu neurologii, kierowane do neurologów i lekarzy pokrewnych specjalności oraz zainteresowanych neurologią. W periodyku tym są publikowane prace przeglądowe, opisy przypadków, sprawozdania ze zjazdów oraz przegląd piśmiennictwa.

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz, prof. UMW

Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 1 grudnia 2021 roku i ma 40 punktów.