Oddział Kujawsko-Pomorski PTN

Przewodniczący: dr n. med. Sławomir Wawrzyniak

Klinika Neurologiczna 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85–681 Bydgoszcz

Wiceprzewodnicząca: dr n. med. Milena Świtońska

Oddział Neurologii Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela
ul. Ujejskiego 75
85–168 Bydgoszcz

tel.: 602 644 172
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

Sekretarz: dr n. med. Marzena Zaborowska

Klinika Neurologiczna 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85–681 Bydgoszcz

Skarbnik: dr Paulina Sobieszak-Skura

Sekretariat:

Klinika Neurologiczna 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85–681 Bydgoszcz

tel.: 261-416-146
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email