Oddział Warszawski PTN

Przewodnicząca:
prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
Katedra i Klinika Neurologii, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
CSK UCK WUM
ul. Banacha 1A
02–097 Warszawa
tel.: (22) 599 28 58; (22) 599 28 57
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

Zastępca Przewodniczącej:
prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
II Klinika Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9
02–957 Warszawa
tel.: (22) 458 25 37
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

Sekretarz:
dr n. med. Monika Nojszewska
Katedra i Klinika Neurologii, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
CSK UCK WUM
ul. Banacha 1A
02–097 Warszawa
tel.: (22) 599 28 58; (22) 599 28 57
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

Skarbnik:
dr n. med. Marta Skowrońska
II Klinika Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9
02–957 Warszawa
tel.: (22) 458 25 37
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

Członkowie Zarządu:

prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer
Oddział Kliniczny Neurologii i Epileptologii,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego
ul. Czerniakowska 231
00–416 Warszawa
tel.: (22) 629 43 49, (22) 584 11 28
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email  

dr hab. n. med. Izabela Domitrz
Klinika Neurologii, Wydział Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Cegłowska 80
01–809 Warszawa
tel.: (22) 56-90-239
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

dr hab. n. med. Małgorzata Dorobek
Klinika Neurologii
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Wołoska 137
02–507 Warszawa
tel.: (22) 722 18 60
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
Klinika Neurologii, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojewódzki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8
03–242 Warszawa
tel.: (22) 326 58 15
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

dr hab. n. med. Anna Sarnowska, prof. IMDiK
Oddział Kliniczny Neurologii i Epileptologii,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego
ul. Czerniakowska 231
00–416 Warszawa
tel.: (22) 629 43 49, (22) 584 11 28
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
II Klinika Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii                                                                             
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
ul. Sobieskiego 9
02–957 Warszawa
tel.: (22) 458 28 20
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz
I Klinika Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9
02–957 Warszawa
tel.: (22) 458 25 48
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email