Regulamin przyznawania stypendiów PTN

Stypendium na 1-miesięczny staż kliniczny/wyjazd edukacyjny

Możliwość uzyskania 3 stypendiów po 1500 € w każdym roku

Cel: szkolenie neurologów w europejskich ośrodkach neurologicznych, zapewnienie klinicznego doświadczenia na oddziale o uznanej wiedzy specjalistycznej w danej dziedzinie.

Warunki do spełnienia: członek PTN do 40 r.ż. z opłaconymi składkami członkowskimi PTN do końca stycznia br.

Procedura przyznania stypendium:

1) Konieczne dokumenty:

  • Wniosek o stypendium do Komisji Stypendialnej PTN
  • Potwierdzenie woli przyjęcia Aplikanta na staż kliniczny w danym ośrodku neurologicznym
  • CV Aplikanta z jego dorobkiem naukowym
  • Opinia Kierownika jednostki macierzystej Aplikanta

2) Dokumenty należy przesłać na adres e-mail Sekretarza Technicznego PTN: Kliknij, aby zobaczyć adres email

3) Kandydaturę ocenia Komisja Stypendialna powołana przez ZG PTN (3 osoby).

Wysokość stypendium:

Koszt utrzymania na czas pobytu za granicą oraz podróż (1500 €).

Termin składania wniosków: do końca września każdego roku (stypendium cykliczne)

W ciągu miesiąca od zakończenia stażu należy złożyć sprawozdanie i potwierdzenie z ośrodka przyjmującego do Komisji Stypendialnej.

Stypendium na 3-miesięczny staż naukowy

Możliwość uzyskania 1 stypendium w wysokości 3000 € w każdym roku

Cel: szkolenie neurologów w europejskich ośrodkach naukowych trwające 3 miesiące w celu zdobycia doświadczenia badawczego wysokiej jakości. Uwzględnione zostaną także wnioski od bardziej doświadczonych klinicystów/naukowców, którzy planują szkolenie w zakresie określonej metodologii lub techniki badawczej niedostępnej w Polsce.

Warunki do spełnienia: członek PTN do 45 r.ż. z opłaconymi składkami członkowskimi PTN do końca stycznia br.

Procedura przyznania stypendium:

1) Konieczne dokumenty

  • Wniosek o stypendium do Komisji Stypendialnej PTN
  • Potwierdzenie woli przyjęcia Aplikanta do pracy naukowej w danym ośrodku badawczym
  • CV Aplikanta z jego dorobkiem naukowym
  • Opinia Kierownika jednostki macierzystej Aplikanta

2) Dokumenty należy przesłać na adres e-mail Sekretarza Technicznego PTN: Kliknij, aby zobaczyć adres email

3) Kandydaturę ocenia Komisja Stypendialna powołana przez ZG PTN (3 osoby).

Wysokość stypendium:

Koszt utrzymania na czas pobytu za granicą oraz podróż (3000 €).

Termin składania wniosków: do końca września każdego roku (stypendium cykliczne)

W ciągu miesiąca od zakończenia stażu należy złożyć sprawozdanie i potwierdzenie z ośrodka przyjmującego do Komisji Stypendialnej.