Sekcja Bólu Głowy PTN

Prezes
Dr hab. Izabela Domitrz 
e-mail:Kliknij, aby zobaczyć adres email 

Past Prezes
Prof. Jacek Rożniecki

V-prezes
Prof. Wojciech Kozubski
V-prezes Prof. Janusz Wendorff

Sekretarz
Prof. Krystyna Mitosek-Szewczyk

Skarbnik
Dr Magdalena Wysocka-Bąkowska

Członek
Prof. Adam Stępień Członek
Dr Ewa Czapińska-Ciepiela

Siedziba:
Katedra i Klinika Neurologii UM w Łodzi
ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
tel. 42 677 66 78
fax 42 678 68 33

Adres korespondencyjny:
Klinika Neurologii Wydział Medyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel./fax 22 5690239
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email