Sekcja Chorób Naczyniowych Mózgu

Przewodniczący:
dr hab. med. Adam Kobayashi, prof. UKSW
Zakład Farmakologii i Farmakologii Klinicznej w Instytucie Nauk Medycznych
Collegium Medicum – Wydział Medyczny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
ul. Poniatowskiego 26, 08–110 Siedlce
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email
tel.: 663 417 270

Ustępująca przewodnicząca:
prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska
II Klinika Neurologiczna
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02–957 Warszawa
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email
tel.: 22 4582537

Przewodniczący Elekt:
prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski
Klinika Neurologii Dorosłych
Katedra Neurologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Smoluchowskiego 17, 80–214 Gdańsk
tel.: 58 5844820


Sekretarz:
dr hab. n. med. Michał Karliński
II Klinika Neurologiczna
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02–957 Warszawa
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email
tel.: 22 4582872


Skarbnik:
dr n. med. Antoni Ferens
Klinika Neurologii
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Banacha 1A, 02–097 Warszawa
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

Członkowie Zarządu:

dr n. med. Bożena Adamkiewicz
dr hab. n. med. Dariusz Gąsecki
dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal
dr n. med. Piotr Luchowski
dr hab. n. med. Jacek Rożniecki
dr hab. n. med. Piotr Sobolewski
dr hab. n. med. Jacek Staszewski
dr hab. n. med. Małgorzata Wiszniewska