Sekcja Onkoneurologii

Tymczasowy Zarząd Sekcji Onkoneurologii:

prof. Sławomir Michalak – przewodniczący

prof. Jerzy Walecki – wiceprzewodniczący

prof. Ewa Iżycka-Świeszewska – wiceprzewodnicząca

Joanna Rybacka-Mossakowska – sekretarz

W skład interdyscyplinarnego Zespołu ds. Onkoneurologii wchodzą:

- neurolodzy:

prof. Sławomir Michalak

prof. Przemysław Nowacki

- neuroradiolodzy / radiolodzy:

prof. Jerzy Walecki

dr hab. Katarzyna Katulska

prof. Agata Majos

prof. Edyta Szurowska

prof. Barbara Bobek-Bilewicz

dr hab. Katarzyna Sklinda

prof. Monika Bekiesińska-Figatowska

prof. Andrzej Cieszanowski

- neuropatolodzy:

prof. Ewa Iżycka-Świeszewska

- onkolodzy:

prof. Jan Walewski

prof. Tadeusz Pieńkowski