Sekcja Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii

Prezes:
Prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa  

Katedra i Klinika Neurologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,  e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

Prezes Elekt:  
Dr hab. n. med. Alicja Kalinowska

Past Prezes:
Prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek

Zarząd Sekcji:

Sekretarz: Prof. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek
Skarbnik: Dr n. med. Sławomir Wawrzyniak
Prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
Prof. dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska
Prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Brola

Cele działania Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii PTN:

1. Prowadzenie działalności szkoleniowej która obejmuje:

a. Przekazywanie wyników najnowszych badań dotyczących patogenezy, diagnostyki i terapii stwardnienia rozsianego oraz innych chorób neuroimmunologicznych,

b. Szkolenia praktyczne dotyczące właściwego prowadzenia diagnostyki, mające na celu skracanie czasu ustalania rozpoznania stwardnienia rozsianego i innych chorób neuroimmunologicznych,

c. Szkolenia praktyczne umiejętności oceny pacjenta – korzystanie ze skal funkcjonalnych, testów jakości życia, badań obrazowych itp.,

d. Szkolenia praktyczne dotyczące problemów terapii stwardnienia rozsianego.

2. Organizowanie corocznej Konferencji, która umożliwia podsumowanie działań szkoleniowo-organizacyjnych Sekcji oraz jest płaszczyzną wymiany doświadczeń w prowadzeniu badań naukowych i terapii stwardnienia rozsianego i innych chorób neuroimmunologicznych.

3. Opracowanie wytycznych dotyczących diagnostyki, terapii i rehabilitacji stwardnienia rozsianego i innych chorób neuroimmunologicznych. Cykliczne uaktualnianie wytycznych.

4. Prowadzenie analiz epidemiologicznych dotyczących chorób neuroimmunologicznych w oparciu o dostępne bazy danych

5. Działania prowadzące do optymalizacji leczenia stwardnienia rozsianego w Polsce:

a. Poprawa modelu leczenia chorych na stwardnienie rozsiane w Polsce,

b. Uaktualnianie zapisów w programach lekowych oraz uproszczenie i dostosowanie SMPT do zapisów programu,

c. Wnioskowanie o zmiany w finansowaniu i rozliczaniu świadczeń opieki zdrowotnej w programie lekowym B.29, B.46, B67,

d. Utworzenie zespołu z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Towarzystw Pacjentów dostosowujące co rok zapisy programów lekowych do aktualnej wiedzy medycznej i zapisów w Charakterystyce Produktów Leczniczych.