Stypendia na Kongres EAN

Możliwość uzyskania 5 stypendiów po 1100 €.

Cel: udział młodych neurologów w Kongresach EAN.

Warunki do spełnienia: członek PTN do 35 r.ż. z opłaconymi składkami członkowskimi PTN do 31 marca danego roku kalendarzowego.

Procedura przyznania stypendium:

a) Złożenie wniosku o stypendium do Komisji Stypendialnej PTN,

b) Potwierdzenie przyjęcia streszczenia na EAN, w którym Aplikant jest pierwszym autorem,

c) Życiorys Aplikanta z jego dorobkiem naukowym,

d) Opinia Kierownika jednostki macierzystej Aplikanta.

Termin składania wniosku: do 7 dni od daty potwierdzenia przyjęcia streszczenia na EAN.

Dokumenty należy przesłać do Sekretarza Technicznego PTN na adres e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

Wnioski ocenia Komisja Stypendialna powołana przez ZG PTN (3 osoby).

Promowane będą prezentacje ustne oraz większa liczba przyjętych streszczeń.

Ogłoszenie wyników: do 28 dni od daty potwierdzenia przyjęcia streszczenia na EAN.

W ciągu jednego miesiąca od zakończenia Kongresu EAN należy złożyć sprawozdanie do Komisji Stypendialnej.