VII Warszawskie Dni Chorób Nerwowo-Mięśniowych

Data i godzina rozpoczęcia
2022.09.30
09:25
Data i godzina zakończenia
2022.10.01
11:45

Opis wydarzenia

Zapraszamy do udziału w 7. edycji Warszawskich Dni Chorób Nerwowo-Mięśniowych, podczas których zajmiemy się tematyką leczenia chorób nerwowo-mięśniowych zilustrowaną historiami pacjentów. Pokażemy ją w oparciu o obowiązujący stan wiedzy. Chcemy również zwrócić uwagę na zastosowanie nowoczesnych technik diagnostycznych takich jak badania immunologiczne, neuroobrazowe czy genetyczne w chorobach mięśni.

Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk – Przewodnicząca Komitetu
dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromik
dr n. med. Marta Lipowska

Patronat:
Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Szczegółowe informacje