Opublikowany: 24/04/2023

Stanowisko polskich ekspertów klinicznych w sprawie dostępu do wszystkich form terapii w leczeniu stwardnienia rozsianego

Aktualnosci_985x6905.png

W leczeniu SM w ciągu ostatnich lat osiągnęliśmy bardzo wiele, ale nadal jest to choroba, która wielu pacjentów wyłącza z życia, społeczeństwa, zawodu. Priorytetem w leczeniu jest jak najdłuższe zachowanie sprawności fizycznej i poznawczej. Od listopada 2022 r. pacjenci w Polsce mają dostęp do większości terapii, które są w tej chwili zarejestrowane do leczenia SM w Unii Europejskiej.

Obecnie w chorobach przewlekłych, także w SM, coraz większą wagę w ocenie skuteczności terapii zaczyna odgrywać osobiste doświadczenia pacjentów, postrzegania ich stanu zdrowia i jakości życia związanej bezpośrednio z chorobą tzw. PROMS i PREMS. W tym kontekście niezwykle istotne staje się uwzględnienie tego typu wskaźników jako ważnego parametru oceniającego skuteczność terapii w SM.

Szczególnie w takiej chorobie jak SM, która wymaga zaplanowania długofalowej strategii leczenia, konieczne jest zagwarantowanie personalizacji leczenia każdemu pacjentowi, z uwzględnieniem indywidualnych planów i potrzeb pacjentów. Zrealizowanie takie podejścia wymaga dalszego, systematycznego poszerzania w Polsce dostępu w ramach refundacji do wszystkich zarejestrowanych terapii i ich form, tak jak jest to praktykowane w większości krajów europejskich.

Musimy także przygotować się z wyzwaniami systemu ochrony zdrowia, z którym neurologia mierzy się już od dłuższego czasu i mierzyć się w najbliższym czasie – czyli niedobory kadrowe. Dlatego podobnie jak w innych chorobach przewlekłych, również w neurologii zmierzamy do rozwiązań optymalizujących pracę m.in. poprzez leczenie ambulatoryjne, stąd tak istotna jest szersza dostępność do wszystkich form podskórnych leków udostępnionych do leczenia w ramach programu lekowego B.29, a także zwiększenie dostępu do form leczenia objawowego – takich jak spastyczność mięśni.

Autorzy:
Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Kierownik Kliniki Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik, Konsultant Krajowy w dziedzinie neurologii, Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska, Zastępca Kierownika Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
Prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, Prezes Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii PTN

Załączniki