Podziękowanie za finansowe wsparcie raportu dot. rozwoju polskiej neurologii

Opublikowany: 08/10/2021
ZG PTN kadencji 2017-2021 składa serdeczne podziękowania firmom: Bayer, Boehringer Ingelheim, Novartis, Pfizer, Roche oraz UCB za finansowe wsparcie w postaci nieograniczonego grantu na opracowanie i wydanie dokumentu pt. "Strategiczne kierunki rozwoju polskiej neurologii do 2030 r.", przygotowanego przez PTN we współpracy z Uczelnią Łazarskiego.
Czytaj wiecej

Sprawozdanie z działalności PTN

Opublikowany: 06/10/2021
Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami z działalności poszczególnych sekcji PTN oraz z działalności PTN w latach 2017–2021, jak również z pozostałymi sprawozdaniami i zestawieniami finansowymi.
Czytaj wiecej

Prof. Jarosław Sławek sekretarzem międzynarodowej organizacji IAPRD

Opublikowany: 04/10/2021
Prof. Jarosław Sławek, Past Prezes PTN, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Oddziału Neurologii i Udarowego w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku został wybrany sekretarzem międzynarodowej organizacji International Association of Parkinsonism and Related Disorders (IAPRD).
Czytaj wiecej